دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی روز آینده، شهر آینده به محوریت شهرهای هوشمند پایدار- حامیان
حامیان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/10/7 | 
نام حمایتکنندگان
 
نوع حمایت
دانشگاه خوارزمی-دانشکده علوم جغرافیایی برگزار کننده کنفرانس
وزارت کشور حمایت علمی - مالی
وزارت راه و شهرسازی حمایت علمی - مالی
مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران حمایت علمی - مالی
سازمان برنامه بودجه- مرکز پژوهش های توسعه اینده نگاری حمایت علمی- مالی
سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح
سازمان مدیریت بحران کشور
حمایت علمی - مالی
سازمان دهیاریها و شهرداریهای کشور حمایت علمی- مالی
مرکز استنادی جهان اسلامISC     حمایت علمی
مرجع دانش (سیویلکا ) حمایت تبلیغاتی
شرکت بازآفرینی شهری ایران حمایت علمی- تبلیغاتی
شرکت رایتل حمایت
شرکت نیوشا حمایت
آبمیوه تک دانه حمایت
دانشگاه تهران حمایت علمی
دانشگاه تربیت مدرس حمایت علمی
دانشگاه شهید بهشتی حمایت علمی
دانشگاه تبریز حمایت علمی
دانشگاه اصفهان حمایت علمی
دانشگاه فردوسی مشهد حمایت علمی
دانشگاه یزد حمایت علمی
دانشگاه اهواز حمایت علمی
دانشگاه کردستان حمایت علمی
دانشگاه کرمان حمایت علمی
انجمن جغرافیایی ایران حمایت علمی
انجمن برنامه ریزی شهری حمایت علمی
انجمن اینده پژوهی ایران حمایت علمی
اندیشکده آصف حمایت علمی
نشانی مطلب در وبگاه دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی روز آینده، شهر آینده به محوریت شهرهای هوشمند پایدار:
http://fdfc2.khu.ac.ir/find-1.62.17.fa.html
برگشت به اصل مطلب