[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره كنفرانس :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: برقراري ارتباط :: راهنماي پايگاه ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
درباره کنفرانس::
سازمان کنفرانس::
برگزارکنندگان و حامیان::
شرکت در کنفرانس::
ارسال مقاله::
برنامه‌های جانبی::
برقراری ارتباط::
تسهیلات پایگاه::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
:: کمیته علمی ::
 | تاریخ ارسال: 1402/10/8 | 
کمیته علمی خارجی کنفرانس
ردیف نام و نام خانوادگی
 
سمت
۱
۱.Dr. Mattew Winson Rofedr, Urban Planning,  The University of South Australia: Adelaide, AU
۲
۱.Dr. Michael Robert Ripmeesterو Urban Planning Professor,  Department of Geography, Brock University, Ontaria, Canada
۳
۴ فرانسیسکو مانوئل سردوورا  استادیار و عضو هیئت علمی گروه معماری و شهرسازی دانشگاه لیسبون.پرتغال.
۵ الوین ویلی دانشکده جغرافیا دانشکاه بربتیش کلمبیا
۶ دکتر صنع اله پانزی-
 
استادیار دانشگاه بلوچستان ، کویته ، پاکستان
 
۷ دکتر نعیم سرحان خفاجی استاد دانشگاه المثنی عراق
 
۸ دکتر سیامک سیفی دانشگاه اولو فنلاند
 
کمیته علمی داخلی کنفرانس
ردیف نام و نام خانوادگی سمت
۱ دکتر فرزانه ساسان پور دبیر علمی کنفرانس،دانشیار گروه جغرافیای انسانی دانشگاه خوارزمی
۲ دکتر امیر صفاری دانشیار گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه خوارزمی
۳ دکتر زهرا حجازی زاده استاد گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه خوارزمی
۴ دکتر یداله کریمی پور استادگروه جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی
۵ دکتر حسن افراخته استاد گروه جغرافیای انسانی دانشگاه خوارزمی
۶ دکتر محمد سلیقه استاد گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه خوارزمی
۷ دکتر عزت اله قنوانی دانشیار گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه خوارزمی
۸ دکتر محمد سلیمانی دانشیار گروه جغرافیای انسانی دانشگاه خوارزمی
۹ دکتر علی شماعی دانشیار گروه جغرافیای انسانی دانشگاه خوارزمی
۱۰ دکتر حبیب الله فصیحی دانشیار گروه جغرافیای انسانی دانشگاه خوارزمی
۱۱ دکتر احمد زنگانه دانشیار گروه جغرافیای انسانی دانشگاه خوارزمی
۱۲ دکتر طاهر پریزادی دانشیار گروه جغرافیای انسانی دانشگاه خوارزمی
۱۳ دکتر تاج الدین کرمی استادیارگروه جغرافیای انسانی دانشگاه خوارزمی
۱۴ دکتر علی موحد دانشیار گروه جغرافیا و گردشگری دانشگاه خوارزمی
۱۵ دکترمسلم قاسمی استادیار گروه جغرافیا و گردشگری دانشگاه خوارزمی
۱۶ دکتر پرویز ضیائیان فیروزآبادی دانشیار گروه آموزشی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی دانشگاه خوارزمی
۱۷ حمید جلالیان دانشیار گروه جغرافیای انسانی دانشگاه خوارزمی
۱۸ دکتر اصغر طهماسبی دانشیار گروه جغرافیای انسانی دانشگاه خوارزمی
۱۹ دکتر وحید ریاحی دانشیارگروه جغرافیای انسانی دانشگاه خوارزمی
۲۰ دکتر سعیده فخاری استادیار گروه جغرافیا و گردشگری دانشگاه خوارزمی
۲۱ دکتر حامد قادرمرزی دانشیارگروه جغرافیای انسانی دانشگاه خوارزمی
۲۲ دکتر مجتبی جاودان استادیار گروه جغرافیا و گردشگری دانشگاه خوارزمی
۲۳ دکتر مهری اکبری دانشیار گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه خوارزمی
۲۴ دکتر حسین ناصرزاده دانشیار گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه خوارزمی
۲۵ دکتر مراد کاویانی راد دانشیار گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی
۲۶ دکتر افشین متقی دستنائی دانشیار گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی
۲۷ دکتر محمد تقی رضویان استاد گروه جغرافیای شهری دانشگاه شهید بهشتی
۲۸ دکترجمیله توکلی نیا دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید بهشتی
۲۹ دکتر زهره فنی دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید بهشتی
۳۰ دکتر مرتضی قورچی دانشیار گروه جغرافیای شهری دانشگاه شهید بهشتی
 
دکتر احمد پوراحمد استاد گروه جغرافیای و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران
دکتر کرامت الله زیاری استاد گروه جغرافیای و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران
دکتر حسین حاتمی نژاد دانشیار گروه جغرافیای و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران
دکتر زنگنه شهرکی دانشیار گروه جغرافیای و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران
دکتر عباس رجایی دانشیار گروه جغرافیای و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران
دکتر علی منصوریان دانشیار گروه جغرافیای و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران
دکتر آزاد افتخاری دانشیارگروه جغرافیای شهری دانشگاه تربیت مدرس
دکتر مجتبی رفیعیان دانشیار گروه شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر ابوالفضل مشکینی دانشیارگروه جغرافیای شهری دانشگاه تربیت مدرس
دکتر قاید رحمتی دانشیارگروه جغرافیای شهری دانشگاه تربیت مدرس
دکتر محمدرضا پور محمدی استاد گروه جغرافیای شهری دانشگاه تبریز
دکتر علی قربانی دانشیار گروه جغرافیای شهری دانشگاه تبریز
دکتر محمد تقی رهنما استاد گروه جغرافیای شهری دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر هوشمند علیزاده استاد گروه شهرسازی دانشگاه گردستان
دکتر نادر زالی دانشیار گروه شهرسازی دانشگاه گیلان
دکتر غلامرضا لطیفی استاد گروه شهرسازی دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر حسین رامشت استاد گروه آب وهواشناسی دانشگاه اصفهان
دکتر مژگان انتطاری دانشیار گروه آب و هواشناسی دانشگاه اصفهان
دکتر داریوش رحیمی دانشیار گروه آب و هواشناسی دانشگاه اصفهان
دکتر حمید وارثی دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان
دکتر حسین غضنفرپور دانشیار گروه جغرافیای و برنامه ریزی شهری دانشگاه باهنر کرمان
دکتر کریمی دانشیار گروه جغرافیای و برنامه ریزی شهری دانشگاه باهنر کرمان
دکتر خبازی دانشیار گروه جغرافیای و برنامه ریزی شهری دانشگاه باهنر کرمان
دکتر طالشی دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه پیام نور
دکتر مرصوصی دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور
دکتر موسی کاظمی دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور
دکتر رحیم سرور دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد  اسلامی علوم و تحقیقات
دکتر محمد رنجبر دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد  اسلامی
دکتر استعلاجی دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد  اسلامی
دکتر محمد علی فیروری استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه  شهید چمران اهواز
دکتر سعید ملکی دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز
دکتر سعید امانپور دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز
دکتر محمد اجزا شکویی دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر سجاسی قیداری دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه یزد
دکتر سرایی دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه یزد
دکتر محمد حسن رضایی دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه یزد
دکتر محید یاسوری دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی رشت
دکتر مولایی هشتجین دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی رشت
دکتر باسط قریشی دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی رشت
دکتر کریم حسین زاده دلیر دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد  اسلامی مرند
دکتر محمد شیخ الاسلام دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد  اسلامی بروجرد
دکتر جعفر میرکتولی دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه گلستان
دکتر اسکندری دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه بیرجند
دکتر علی گلی دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه شیراز
دکتر حسن ایزدی دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه شیراز
استاد عقیل ملکی فر آینده پژوه_ ریس اندیشکده اصف
دکتر عزت اله پورعزت استاد مدیریت دانشگاه تهران- ریس انجمن آینده پژوهی ایران
دکتر عباس رجبی فرد استاد گروه سنجش از دور دانشگاه ملبورن
دکتر پروانه شاه حسینی دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری انتشارات سمت
دکتر محسن طاهری دمنه استادیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان( آینده پژوه)
دکتر علی ذاکری استادیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان( آینده پژوه)
  
تسهیلات مطلب
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش
نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
ارسال به دوستان ارسال به دوستان


CAPTCHA
::
دفعات مشاهده: 3298 بار   |   دفعات چاپ: 31 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی روز آینده، شهر آینده به محوریت شهرهای هوشمند پایدار The Second National and the First International Conference of Futures Day, Futures City: Focused on Smart Sustainable Cities
Persian site map - English site map - Created in 0.09 seconds with 42 queries by YEKTAWEB 4645